GEEN CHIRO ZONDER BIVAK

Jaarlijks van 21 to 31 juli!

 

Tien dagen erop uittrekken met je vrienden om samen avonturen te beleven, dát is het hoogtepunt van een Chirojaar. Een heel jaar voorbereiden werpt pas dán zijn vruchten af.

Maar wat maakt zo'n tiendaagse tot een Chirobivak?

Een bivak wordt pas een Chirobivak als de drie Chirowaarden er beleefd worden: graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.

Met de groep: in de Chiro gaan we samen op bivak, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, aspi's en keti's die speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid.

Gelijkwaardig: in het samenleven op bivak heeft iedereen gelijkwaardige rechten en plichten. Samen pakken we het praktische verloop aan, zodat iedereen van die tien dagen kan genieten. Mee beslissen en mee doen vormen daarbij de sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. De keti's maken mee de afspraken die ze met de afdeling zullen naleven. De speelclub kiest mee welke activiteiten ze morgen gaan doen. De aspi's helpen mee bij de opbouw van het kamp. De rakwi's sprokkelen mee, al zagen ze de grote takken nog niet door. De leiding gaat, nadat ze de anderen nog eens herinnerd hebben aan het afgesproken slaapuur, ook op een verantwoord uur slapen, zodat ook zij er 's morgens weer fris bij staan.

Soberheid: op bivak trekken we eropuit in de natuur en in onszelf. We kiezen ervoor om de luxe van elke dag opzij te schuiven. We stappen of nemen de fiets, in plaats van met zeven auto's een afdeling naar het zwembad te sjezen. We zingen of luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard onze gedachten te laten verdringen. We nemen de tijd om een briefje naar huis te schrijven, in plaats van te testen welke deuntjes onze gsm zoal speelt. We durven eens stilstaan bij het eten, bij het slapen, bij onszelf, de anderen, de omgeving,...